Het maken van een filmproductie is altijd maatwerk.

De opdrachtgever, het budget en de doelgroep zijn altijd anders en daarom is de aanpak nooit hetzelfde.

Globaal gezien hanteert Filmiteiten onderstaande werkwijze. 

 

 

 

1. INVENTARISATIE


Op basis van een kennismakingsgesprek inventariseren wij samen met u, uw daadwerkelijke behoefte. Onderstaande aspecten dienen hierbij als leidraad:

  • Doelstelling: Wat wilt u bereiken?
  • Doelgroep: Wie gaat waar de video bekijken?
  • Boodschap: Wat wilt u vertellen?

 

2. OFFERTE

 

Na de inventarisatie werkt Filmiteiten een basisconcept uit en ontvangt u een passende offerte. Na akkoord beginnen we met het productieproces.

 

3. PRE-PRODUCTIE

 

Na bespreking van het concept kan begonnen worden met de pre-productie. In dit proces wordt het concept tot leven gebracht.

In een scenario/script wordt puntsgewijs beschreven hoe de video is opgebouwd. Deze bestaat uit 2 belangrijke elementen: gesproken woord en beeld. In het script/scenario staat duidelijk beschreven welke scènes opgenomen dienen te worden, wat de locaties zijn, voice-over-teksten, acteurs, etc. Hier worden verwachtingen goed neergezet om verrassingen te voorkomen.4. PRODUCTIE


Het filmen vormt de kern van het proces. Op het moment dat alle voorbereidingen zijn gedaan en het script is goedgekeurd, kan er begonnen worden met de daadwerkelijke productie. Tijdens de draaidag(en) wordt de video opgenomen. 


5. POST-PRODUCTIE


Tijdens de montage zetten we de film in elkaar. Bij de montage hoort vormgeving, muziek en eventueel animatiewerk.  Muziek speelt een belangrijke rol in het produceren van een video, echter zijn er voor het toepassen van muziek regels verbonden via Buma Stemra. Het kan zijn dat de gewenste muziek moet worden afgekocht. De opdrachtgever is altijd zelf eindverantwoordelijk voor de registratie van deze rechten, maar indien nodig regelt Filmiteiten dat. Tijdens de montageperiode is er altijd een ruimte voor feedback van de klant en zal er altijd minimaal één viewing zijnDeze versie nemen we samen met u door en zo werken we naar 100% tevredenheid. Zodra de eerste versie is besproken, zal gewerkt worden naar de uiteindelijke versie. Daarbij kan elk gewenst videoformaat worden aangeleverd.

 


6. OPLEVERING


In de eindfase leveren we de video op. Meestal als online video in het gewenste internet formaat. Aanleveren op DVD kan natuurlijk ook. Daarnaast kan Filmiteiten ook voor u een YouTube kanaal inrichten, zodat u goed inzichtelijk krijgt hoe vaak en door wie uw video wordt bekeken.